Velkommen til Langmach Ribe

Certificeret brandrådgiver

Brandrådgivning

 

Rådgivningen indeholder en bred vifte af opgaver  inden for brand, herunder udarbejdelse af brandstrategier, beredskabsplaner, flugtvejsplaner, ATEX mv.

Langmach Ribes mål er at skabe gode oplevelser for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Vi leverer brandtekniske løsninger med et  fagligt blik for muligheder og i respekt for kundens ønsker.

 

Risikostyring og forebyggelse

Hos Langmach Ribe tror vi på at mange risici kan minimeres med risikostyring og forebyggelse.

Med det rette overblik, den rette tilgang og viden og ved at være på forkant kan risici nedbringes og samtidig kan der være penge at spare.

Langmach Ribe udfører risikostyring og udvikler risikostyringsværktøjer inden for brand, sikring, hærværk og andre typer af skader som kan forekomme på bygninger, løsøre og personer. 

Om Langmach Ribe

Langmach Ribe er en rådgivningsvirksomhed med fokus på forebyggelse, risikostyringsom og brandrådgivning.

Vi har vores udspring fra Danmarks ældste by, Ribe men med berøringsflade i hele Danmark og dele af Europa.

Vores kunder består bl.a. af kommuner, entreprenører, arkitekter, internationale virksomheder med lokationer i Europa, forsikringsmæglere, industrivirksomheder mv.

Hos Langmach Ribe ønsker vi gennem personlig kontakt, tillid, blik for muligheder og høj faglighed at skabe en god oplevelse for vores kunder, samarrbejdspartener og vores medarbejdere.

Langmach Ribe er ejet af Ivan Langmach, og vi er i øjeblikket 3 ansatte.

Har i lyst til at høre, hvad vi har at byde på, er i velkomne til at kontakte os på 24 45 45 11

Arbejdsområder

Ingeniørrapporter

Ingeniørrapporten anvendes til brug ved forsikringstilbud og forsyner nødvendige parter med relevante risikoinformationer, forsikringsværdier, PBG, EML m.m.

E-learning

Operationel risikostyring og forebyggelse som e-learning med fokus på styring og minimering af risici for bygningsskader, tab af værdier, driftsstop mv.

Skolegennemgange

Skolegennemgange dokumenterer skolens sikringstiltag med henblik på risikostyring og forebyggelse af bygnings-, sikrings- og personskader i dagligdagen.

i

Brandstrategi-rapport

En brandstrategirapporten beskriver og dokumenterer brand- og sikkerhedsniveauet på det enkelte byggeri.

Kontakt os

I er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere