Velkommen til Langmach Ribe

Rådgivningsvirksomhed som beskæftiger sig med en bred vifte af opgaver inden for brand, sikring, sikkerhed og bygninger.

Om Langmach Ribe

Langmach Ribe er et rådgivningsvirksomhed beliggende i Danmarks ældste by, men med berøringsflade i hele Danmark og dele af Europa.

Vores kunder består bl.a. af kommuner, internationale virksomheder med lokationer i Europa, forsikringsmæglere, industrivirksomheder, entreprenører, arkitekter mv.

Hos Langmach Ribe ønsker vi også at gå skridtet videre, vi er derfor særlig optaget af risikostyring og forebyggelse  både indenfor brand, sikring, hærværk og andre typer af skader som kan forekomme på bygninger, løsøre og personer.

Arbejdsområder

Ingeniørrapporter

Ingeniørrapporten anvendes til brug ved forsikringstilbud og forsyner nødvendige parter med relevante risikoinformationer, forsikringsværdier, PBG, EML m.m.

E-learning

Operationel risikostyring og forebyggelse som e-learning med fokus på styring og minimering af risici for bygningsskader, tab af værdier, driftsstop mv.

Skolegennemgange

Skolegennemgange dokumenterer skolens sikringstiltag med henblik på risikostyring og forebyggelse af bygnings-, sikrings- og personskader i dagligdagen.

i

Brandstrategi-rapport

En brandstrategirapporten beskriver og dokumenterer brand- og sikkerhedsniveauet på det enkelte byggeri.

Kontakt os

I er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere